top of page

היפרדות גוף הזגוגית

הפרדות גוף הזגוגית שכיחה יותר מעל גיל 50 ושכיחותה עולה עם הגיל. אולם הפרדות גוף הזגוגית יכולה לקרות בחולים צעירים יותר ביחוד עם קוצר ראיה גבוה.

הפרדות גוף הזגוגית מתיצגת באופן פתאומי עם הופעה של נקודות שחורות מול העין ולעיתים רשת עדינה שנעה עם תנועות העיניים. לעיתים תופעה זו מלווה במשיכות של הזגוגית על הרשתית ואז יתכנו תסמינים של הבזקי אור בזוית העין. לעיתים כאשר יש משיכה על כלי דם יתכן דימום בזגוגית.

 

תהליך הפרדות גוף הזגוגית יכול להוביל להווצרות של קרע ברשתית. במקרים בהם יש דימום בזגוגית נוכחות של קרע שכיחה יותר.

 

קרע ברשתית יכול להוביל להפרדות רשתית ולפגיעה בראיה ולכן במידה ונוצר קרע ברשתית יש לאבחנו מוקדם ולטפל בלייזר סביב הקרע.

הפרדות גוף הזגוגית שמאובחנת בבדיקה שגרתית ללא תסמינים חדשים חריפים וללא נוכחות של קרע שכיחה ולא דורשת טיפול אלא מעקב אחת לשנה.

 

במידה ויש תסמינים חדשים של הפרדות גוף הזגוגית יש לגשת בהקדם לבדיקה לשלול נוכחות של קרע שדורש טיפול. במידה והבדיקה תקינה עדין יכול להתפתח קרע מכוון שמדובר בתהליך שיכול להיות דינמי ולכן מומלץ להבדק שוב לאחר 7-10 ימים ולאחר מכן לאחר 6 שבועות. במידה והבדיקה לאחר 6 שבועות תקינה ניתן להמשיך במעקב תקופתי אחת לשנה.

 

במקרים בהם הפרדות גוף הזגוגית מלווה בדימום בזגוגית יש להיות במעקב תכוף יותר בשל סכון גבוה יותר של התפתחות קרע ברשתית.  

bottom of page